praktyki życiowej

Pracownię prowadzi p Lucyna Krempic. 

Program zajęć prowadzony jest indywidualnie jak i grupowo.

Realizacja programu pracowni ma na celu rehabilitację zawodową i społeczną uczestników.

W ramach rehabilitacji zawodowej  w pracowni praktyki życiowej prowadzimy zajęcia  nauki i utrwalania:

 • sprzątania ręcznego pracowni przy użyciu różnego rodzaju środków chemicznych, a także przy  użyciu odkurzacza;
 • układania przedmiotów na półkach i w szafach, wycierania kurzu, dozowania środków czystości, pielęgnacji roślin doniczkowych;
 • technik prasowania;
 • sposobów układania, sortowania i przechowywania odzieży;
 • szycia ręcznego i przyszywania guzików;
 • prawidłowego korzystania z zegara;
 • adresowania kopert, wypełniania druków oraz pisania CV;
 • podpisywania się;
 • wiedzy o danych osobowych.

Prowadzimy również treningi czynności związanych z samoobsługą i higieną

W ramach rehabilitacji społecznej odbywają się zajęcia:

 • wyjaśniające znaczenie preferowanych społecznie norm, np. konieczność używania zwrotów grzecznościowych;
 • z nauki werbalizowania podstawowych potrzeb i sposobów ich realizacji;
 • umiejętności orientowania się w czasie (pory dnia, dni tygodnia, miesiące, pory roku);
 • omawiające sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. zagubienie się, rozmowa z nieznajomym, itp.;
 • kształcące umiejętności dokonywania zakupów, używania pieniędzy jako środka płatniczego, reklamowania towaru, itp.;
 • z orientacji w najbliższym otoczeniu (rodzaje sklepów, punkty usługowe, urzędy, poradnie, itp);

 

   
   
© KAROLEK