Historia

Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu powstały 2 listopada 1995 roku dla osób niewidomych i słabo widzących na bazie Ustawy Sejmowej z dn. 9 maja 1991 roku o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Założycielem i długoletnim kierownikiem placówki był Edmund Janke - Prezes Zarządu PZN koła powiatowego w Toruniu i wice Prezes Zarządu okręgu kujawsko - pomorskiego PZN w Bydgoszczy. Od 1 maja 2013 roku obowiązki dyrektora WTZ PZN pełni mgr Alicja Danowska.

 

   
   
© KAROLEK